Překlady

V překládání se zaměřuji na humanitní témata, jako jsou pedagogika, psychologie, náboženství, zdraví, divadlo či hudba, i když výjimečně se podílím i na překladech a korekturách technických textů. Nemám kulaté razítko na soudní překlady a nevěnuji se simultánnímu tlumočení. Provádím také redakci, korektury a jazykové úpravy anglických a českých textů.

V posledních letech se čím dál více věnuji překládání beletrie a divadelních her.

 

Realizované překlady (výběr)

 • programové materiály divadla Archa, programy hudebních festivalů a koncertů, buklety k CD klasické hudby, manuály evropského programu Škola podporující zdraví, pravidelná resumé časopisu Tvořivá dramatika a zahraniční články zde publikované, odborné studie v časopise Hudební věda

 • populárně naučné publikace, encyklopedie (nakladatelství Reader's Digest, Tarsago)

 • Joseph Cornell: Objevujeme přírodu (Portál); Tajemství dívky s dračím tetováním (Host)

 • A. Volandes: Umění rozhovoru o konci života (Cesta domů)

 • R. Sternberg: Příběh lásky (Portál)

 • Earl A. Grollman: Slon v pokoji. O smrti a zármutku pro dospívající (Cesta domů)

 • K. Meekhofová, J. Windell: Knížka pro vdovy (Cesta domů)

 

Beletrie

 • Alexander McCall Smith: Flétny a spitfiry; C. J. Sansom: Zjevení; Theresa Weir: Ve stínu jabloní, Joy Filedingová: Teď už ji vidíš (Reader's Digest)

 • Samantha Shannonová: Kostičas (2014, Host); Vidořád (2015, Host); A zrodí se píseň (2017, Host) 

 • A. M. Homesová: Kéž je nám odpuštěno (2015, Host)

 • E. O. Chirovici: Kniha zrcadel (2016, Host)

 • DeSales Harrison: Okem vrány (2019, Host)

 
 
Divadelní hry
 • Martin McDonagh: Kráska z Leenane (2011)

 • David Mamet: A požehnal pluhu jeho (revidovaný titul V potu tváře, 2015)

 • Paula Vogel: Jak jsem se učila řídit (2010); Dlouhá vánoční cesta domů (2014), Neslušní (2018)

 
  (tyto překlady zastupují umělecké agentury Aura-Pont a Dilia)