Výuka

Vzhledem k nástupu do zaměstnání jsem pro školní rok 2019/2020 soukromou výuku pozastavila. Pro případ jejího opětovného obnovení zde informace ponechávám. V rubrice Ceník najdete informaci o možnosti jednorázového individuálního doučování či konzultací na míru (vysvětlení konkrétní gramatiky atd.)

_________________________________________________________________________________

 

Výuce angličtiny (a u studentů do úrovně B2 také němčiny) se na volné noze věnuji už od doby VŠ studií. Učím všechny věkové kategorie - aktuální věkové rozpětí mých studentů je 7 až 65 let. Baví mě vymýšlet pro každého výuku "na míru" podle toho, jaký je typ a co potřebuje. Učím převážně malé skupinky od 2 do 4 studentů, což je vhodné zejména pro děti. Během 60 minut střídáme činnosti, takže struktura lekce vypadá například takto:

  • konverzace o uplynulém týdnu

  • opakování slovní zásoby - dril slovíček

  • práce s učebnicí - kousek gramatiky

  • čtení knihy - odstupňovaná četba s poslechem, nebo (viz dále)

  • komunikační hry - popisuj a hádej, vymýšlení příběhů podle obrázkových karet apod.

  • pětiminutový bonus - hra na PC, scénka na DVD, písnička, rytmizované fráze (metoda Grammar Chants) aj.

 
Výuku nepojímám jako "doučování", ale jako komunikativní práci s angličtinou, na kterou ve školní výuce nebývá prostor.

 

Pro nejmladší děti používám jako základ kvalitní výukové materiály Playway to English, na německý jazyk mám vlastní portfolio materiálů. Se staršími většinou pracujeme bez učebnice - používám podle potřeby materiály ze svého rozsáhlého archivu. U dospívajících a dospělých volím New English File, práci bez učebnice či dle domluvy.