Ceník

Výuka angličtiny

 

Podmínky

 

Způsob placení

 

Ve školním roce 2018/2019 dochází ke změně v organizaci školního roku. Ceny zůstávají stejné jako v předchozím roce (viz níže) a kurzovné se platí předem, avšak místo dosavadních tří trimestrů budou dvě zkrácená pololetí - v každém proběhne 15 vyučovacích hodin

 
Absence a nahrazování hodin

 

Zaplacená hodina, kdy se student nedostaví, propadá (stejně jako v jazykové škole).

 

Pokud však vašemu dítěti nějaká hodina uteče, nabízím možnost nahradit si ji s jinou skupinkou podobného věku (rozvrh skupinek viz rubrika Výuka).

 

Pokud hodina odpadne mou vinou (nemoc, pracovní akce aj.), hodinu buď dle domluvy nahradím, nebo vám ji odečtu z příští platby či vrátím přeplatek na konci roku na váš účet. 

 
Kdy angličtina je a kdy není 

 

Výuka probíhá všechny pracovní dny kromě školních prázdnin a státních svátků - protože mám většinu kursů pro děti, respektuji veškeré prázdniny ve školním roce a v tyto dny se angličtina nekoná (s dospělými se domluvím dle situace). Ředitelská volna jsou v každé škole jinak, takže pokud se celá skupinka neodhlásí, výuka proběhne.

 

Splatnost kurzovného a číslo účtu

 

1. pololetí (září - polovina ledna) - splatnost do konce září

2. pololetí (polovina února - začátek června) - splatnost do konce února

 

 

Číslo účtu na platby kursovného: GE Money Bank, 206 746 748 / 0600

Potvrzení na odpis z daní ráda vystavím (příjmový doklad, možná je i faktura).

 

Ceník pro školní rok 2018 / 2019

 

Ceny zůstávají stejné jako ve školním roce 2017/2018.

 
Výuka ve dvojici

250 Kč / 60 minut / osoba

Za jedno pololetí 15 lekcí x 250 Kč = 3 750 Kč

 

 

Výuka ve trojici

170 Kč / 60 minut / osoba

 Za jedno pololetí 15 lekcí x 170 Kč = 2 550 Kč

 
Výuka ve čtveřici

140 Kč / 60 minut / osoba

Za jedno pololetí 15 lekcí x 140 Kč = 2 100 Kč

 

 

 

Překladatelské práce

Překlad z anglického do českého jazyka       380 Kč / normostrana

Překlad z českého do anglického jazyka       440 Kč / normostrana

 

Korektura českého textu (překlepy, interpunkce, základní stylistika)

70 Kč / normostrana

Pozn. Při nutnosti zásadnějších stylových úprav se cena zvyšuje - dohodou.

 

Korektura anglického textu (pravopis, gramatika)

120 - 160 Kč / normostrana (podle množství a závažnosti chyb)

Pozn.: normostrana = 1 800 znaků včetně mezer

 

Tlumočení (pouze konsekutivní) - semináře, workshopy, pracovní setkání

650 Kč/60 minut (u odborných témat nutno dodat písemné podklady předem)