Ceník

Výuka angličtiny

 

Podmínky

 

Způsob placení

 

Kursovné se platí předem na trimestr – školní rok mám rozdělený na tři části po 12 lekcích, tj. celkem 36 lekcí. (Kalendářních týdnů je ve školním roce 42, ale odečítám Vánoce, jarní prázdniny a dalších 5 hodin na ostatní svátky, vaši dovolenou či nemoc aj.)

 
Absence a nahrazování hodin

 

Zaplacená hodina, kdy se student nedostaví, propadá (stejně jako v jazykové škole). Při včas ohlášené absenci na individuální hodině se lze domluvit na náhradním termínu, u celých skupinek to většinou bohužel organizačně není možné.

 

Když vašemu dítěti nějaká hodina uteče, nabízím možnost nahradit si ji s jinou skupinkou podobného věku (rozvrh skupinek viz rubrika Výuka).

 

Pokud hodina odpadne mou vinou (nemoc aj.), hodinu buď dle domluvy nahradím, nebo vám ji odečtu z příští platby. 

 
Kdy angličtina je a kdy není 

 

Výuka probíhá všechny pracovní dny kromě školních prázdnin - protože mám většinu kursů pro děti, respektuji veškeré prázdniny ve školním roce a v tyto dny se angličtina nekoná (s dospělými se domluvím dle situace). Ředitelská volna jsou v každé škole jinak, takže pokud se celá skupinka neodhlásí, výuka proběhne.

 

Splatnost a číslo účtu

 

1. trimestr (září - začátek prosince) splatnost do konce září

2. trimestr (půlka prosince - konec března) splatnost do konce prosince

3. trimestr (duben - červen) splatnost do konce dubna

 

Číslo účtu na platby kursovného: GE Money Bank, 206 746 748 / 0600

Potvrzení na odpis z daní ráda vystavím (příjmový doklad, možná je i faktura).

 

Ceník pro školní rok 2017 / 2018

 

Ceny jsou letos (po dvou letech, kdy se neměnily) navýšeny o 10 Kč/vyučovací hodinu, v případě individuální výuky o 20 Kč/h.

 
Individuální výuka – 1 osoba

420 Kč / 60 minut

Za jeden trimestr tedy: 420 Kč x 12 = 5 040 Kč 

 
Výuka ve dvojici

250 Kč / 60 minut / osoba

Za jeden trimestr tedy: 250 Kč x 12 = 3 000 Kč

 

 

Výuka ve trojici

170 Kč / 60 minut / osoba

Za jeden trimestr tedy: 170 Kč x 12 = 2 040 Kč 

 
Výuka ve čtveřici

140 Kč / 60 minut / osoba

Za jeden trimestr tedy: 140 Kč x 12= 1 680 Kč 

 

 

 

Překladatelské práce

 

Překlad z anglického do českého jazyka       380 Kč / normostrana

Překlad z českého do anglického jazyka       440 Kč / normostrana

 

Korektura českého textu (překlepy, interpunkce, základní stylistika)

80 Kč / normostrana

Pozn

 

Korektura anglického textu (pravopis, gramatika)

120 - 160 Kč / normostrana (podle množství a závažnosti chyb)

Pozn.: normostrana = 1 800 znaků včetně mezer

 

Tlumočení (pouze konsekutivní) - semináře, workshopy, pracovní setkání

650 Kč/60 minut (u odborných témat nutno dodat písemné podklady předem)